Virus Zika je „bombou“ a zároveň strašákem hlavních stranách médií. Světová zdravotní organizace WHO 1. února vyhlásila stav ohrožení zdraví u široké veřejnosti v mezinárodním měřítku. A experti pojali silná podezření, která nejsou zatím vědecky dokázána. Nabízí se otázka: Co tomu brání?

I přes nedostatek vědeckých důkazů dokázala média hbitě a dlouhodobě informovat a děsit – a stejně tak činily i vlády příslušných zemí a omlouvaly to výroky o tom, že je lepší být připravený než nebýt. Měli bychom se ale trochu zamyslet nad tím, jakým způsobem tohle probíhá, když v Salvadoru dokonce vyzývali lidi k tomu, aby se vyhýbali pohlavnímu styku s cizinci.

Uměle vytvořená nemoc?

Předtím, než začneme panikařit, měli bychom přijít na samé jádro problému. Je tedy zika skutečnou hrozbou? Pokud ano, jedná se o jakýsi způsob „biozbraně“ nebo nástroj „bioterorismu“, či dokonce „bioválku“? Nebo se jedná zase jenom o další falešnou pandemickou nemoc, jako tomu bylo s ebolou? Server The Sleuth Journal nazval tuto aktuální fázi „fenomén zika“.

V roce 2014 vznikla podobná pandemie s ebolou. Jak nakonec informovalo mnoho (především zahraničních) médií, jednalo se o tzv. hoax. Počáteční informování o viru bylo také postaveno na zcestných informacích a dosti zkresleno. Například sdělením, že se můžete nakazit chůzí v sandálech ve vodě, která je infekční. Ať už vědomě či nevědomě, vlivem médií a politiků vznikl humbuk kolem hrozby a všeobecná panika.

Investigativní novinář Jon Rappoport sledoval tyto typy viru od HVI a respiračního syndromu až po ebolu a ve většině případů se ukázaly jeho názory pravdivé. Jeho závěr kolem fenoménu zika je stejný jako u eboly: jedná se o zástěrku pro pravdu, která není pohodlná.

Pár klíčových otázek 

Když budeme mluvit v číslech, jednou ze zajímavých věcí je informace, kterou Rappoport uvedl ve svém článku do novin v Sao Paulu. Celkem bylo podezření na 4783 případů mikrocefalie a z toho se ukázalo jako skutečných „pouze“ 404. Z toho 17 případů bylo připsáno viru zika. Jen v USA je každoročně průměrně zaznamenaných 25 000 případů mikrocefalie – tedy vážného poškození mozku projevujícího se menší hlavou oproti normě. To znamená, že zatím bylo v Brazílii nějakých 17 případů viru. A WHO prý odhaduje na rok 2016 čtyři miliony potenciálních případů. To je 17 vs. 4 000 000! To by byl tedy skutečně rapidní nárůst…

1. Kde jsou přímé důkazy o tom, že by zika mikrocefalii způsobovala? Podle Mayo Clinic mikrocefalii ovlivňuje a způsobuje spousta faktorů, jako je variace genů a životního prostředí. Takovým případem může být například používání pesticidů, které shodou okolností v Brazílii sprejují ve veklém. Právě ty pravé příčiny nemocí nejsou kolikrát tak atraktivní pro média a místní politiky. A výmluvami jsou pak nedostatek sanitace, špatná hygiena nebo stravování, endemická nouze, vystavení toxinům, příjem pesticidů, poškozené vakcíny atd. Pak je vtipné sledovat, že toxiny, které způsobují nemoci, lidem prodávají korporace, jež zároveň vlastní některá mainstreamová média a jejich odnože, jako je tomu například u Big Biotech pesticides.

2. I kdyby všechna dosud nepodložená tvrzení kolem ziky byla pravdivá, jak se dá omluvit omezování svobody a skoro až trýzeň ve formě podněcování k potratům a zakazování pohlavního styku? Šílenství kolem potenciální hrozby zmanipulovalo lidi a podnítilo je chodit na potraty jen proto, že MOŽNÁ měli mikrocefalii MOŽNÁ způsobenou virem zika.

Jon Rappoport v jednom ze svých článků napsal, že v Brazílii, takzvaném centru „epidemie zika“, existuje mnoho problémů v oblastech zasažených chudobou, které zahrnují více než miminka narozená s malými hlavami a poškozením mozku. „Zdrcující chudoba samotná, samozřejmě. Ukradená zemědělská půda. Rozšířené korporátní používání jedovatých pesticidů, z nichž některé jsou zakázány ve 22 dalších zemích. Kontaminované zásoby vody. Nedostatek základní sanitace. Přelidnění. Předchozí očkovací kampaně, v nichž byly toxické látky vstřikovány přímo do těl lidí, jejichž imunitní systémy byly již na hraně kolapsu. Toxické léky. A nyní máme polní zkoušky geneticky vytvořených komárů vypuštěných proto, aby ukončili komáry, kteří přenášejí nemoc dengue – tyto pokusy byly zahájeny bez jakýchkoli studií týkajících se zdravotního rizika pro lidi. Mám jednu zprávu ze severovýchodní Brazílie prohlašující, že do vakua vytvořeného zničením komárů dengue se nastěhoval větší druh komára. To by mohl být hmyz Asian Tiger, který také údajně přenáší dengue a rychle se množí. A v roce 2014 byla vakcína Tdap (tetanus, záškrt, černý kašel) doporučena pro těhotné ženy. Kromě jiných toxických látek tato vakcína obsahuje sloučeniny hliníku. Hliník může překonat bariéru mezi krví a mozkem a způsobit poškození. Pracovníci zamořují oblasti toxickými postřiky, aby zabili komáry. Vojáci obcházejí domy a rozdávají více toxických sprejů proti komárům pro domácí použití…“

Nemoc zika byla objevena už v roce 1947 vědci z Rockefellerovy nadace. V Ugandě upravili tehdy neznámý virus a následně s ním prováděli pokusy na zvířatech. Rodina Rockefellerových je více než bohatá a má obrovský vliv na moderní medicínu.

Pokud chcete znát „pravdu“, existuje test, ale pouze na protilátky, který ovšem není přesný. Pokud máte v těle tyto protilátky, znamená to, že už jste někdy do kontaktu s virem přišli. Nicméně test není schopný odhalit, zdali ve vás virus ještě stále není. Na tomto je nejkatastrofálnější fakt, že nelze odhadnout, kdy byl testovaný nakažen nebo kdy nakažen bude. Takže test vlastně o viru nevypovídá nic spolehlivého. Bohužel jsou také časté falešně pozitivní testy.

Není tento virus jenom způsob, jak kontrolovat a řídit společnost? I kdyby byl skutečný a tak hrozivý, je znát, že „vyšší síly“ z toho těží. A je správné se přiživovat na takovém neštěstí? Takováto situace samozřejmě vyžaduje speciální opatření, o kterých nás informují politici a média, jež mají stejné vlastníky jako společnosti podnikající ve zdravotnictví nebo zemědělství. To znamená jediné: více vakcín a více pesticidů.

Líbí se vám Šifra? Již základní obsah na www.casopis-sifra.cz, ke kterému má každý přístup zdarma, je nabitý informacemi, zajímavostmi, komentáři, videi nebo glosami, ale až tištěný časopis či jeho elektronická verze, kterou si můžete pohodlně listovat a číst na displeji PC, mobilu či tabletu, nabízí ty pravé poklady – jedinečné informace, reportáže, rozhovory, pravidelné rubriky, analýzy, seriály a mnoho dalšího exkluzivního čtení a původních materiálů. Zakoupením elektronického předplatného získáte roční (499 Kč) či půlroční přístup (260 Kč) ke všem číslům časopisu, která již vyšla, a k nim vám neustále budou přibývat nová čísla tak, jak budou vycházet. Kompletní Šifrotéku můžete objednávat zde.

Makia Freeman

Překlad: Simona Patelisová

Zdroj