Ve středu zemřel Rajko Doleček. Bylo mu 92 let. Uznávaný lékař a jeden z průkopníků boje proti obezitě a zdravého životního stylu v Československu byl současně veteránem z druhé světové války. A nebál se říkat i nepopulární pravdu…

Rajko Doleček pocházel z česko-srbské rodiny. Jeho český otec zastupoval československý koncern ČKD v Bělehradě do roku 1949, matka byla Srbka. Začal se studiem medicíny nejprve v Bělehradě, ale promoval na Univerzitě Karlově v Praze. Jako mladý odbojář se zapojil do boje proti fašistům v Jugoslávii. Když však v armádě zjistili, že slušně ovládá pět jazyků, zařadili ho do jiných služeb, a sice jako tajemníka vojenského představitele Rudé armády. „Pro významného ruského velitele jsem zajišťoval nejrůznější záležitosti. Pracoval jsem jako jeho tajemník, tlumočník, sháněl jsem i letecké motory na letištích pro jihoslovanskou armádu. Později, když můj ruský velitel zahynul při náletu, začal jsem působit jako tlumočník a překladatel pro angličtinu, ruštinu a srbštinu mise UNRRA pro válkou postiženou Jugoslávii (organizace pro pomoc a obnovu při OSN, podporovaná zejména USA),“ uvedl pro Parlamentní listy.

Pak se ale vrátil do Prahy, kde vystudoval medicínu. Ve známost vešel jako průkopník boje proti obezitě a propagátor zdravé výživy, největšího věhlasu ale dosáhl jako endokrinolog, zabývající se též problematikou popálenin. Publikoval na 215 odborných prací, přednášel na mnoha univerzitách a konferencích po celém světě.

Kromě toho byl výrazným spisovatelem a aktivním občanem. Za války Rajko Doleček působil v jugoslávském odboji, o svých zážitcích z této doby mnohokrát otevřeně hovořil. Jelikož měl přímou osobní zkušenost, věděl, že mediální verze událostí na Balkáně nemá s realitou nic moc společného. Jeho velkým tématem bylo jeho mateřské Srbsko, mluvil například o nesmyslné vojenské operace NATO v roce 1999 a také událostech ve Srebrenici.

„Mne za minulého režimu řada lidí považovala za amerikanofila, zvláště po mé roční odborné stáži v USA v roce 1968, kdy jsem tam i přednášel na řadě univerzit a také úspěšně publikoval. Po zločinném napadení Srbska v roce 1999 jsem ale přestal být příznivcem Bílého domu a především Severoatlantické aliance. Nemám rád obzvláště Clintonovu rodinu a Madeleine Albrightovou pro jejich neuvěřitelné dezinformace z té doby a zavlečení USA do války proti Srbsku,“ řekl letos v červnu. O zapojení české rodačky Albrightové v kosovské privatizaci jsme psali zde.

Na otázku moderátora Radka Bajgara na Nově (viz video níže, od času 6:20) ohledně konfliktu na Balkáně v roce 1999 například uvedl, že rozdělení Jugoslávie bylo v zájmu a dle plánů „pánů života a smrti z Nového světového řádu“, a mluvil též o prodejnosti médií, která hlásí věci tak, jak si to přejí jejich „bossové“. Již v roce 1999 mluvil Rajko Doleček o dnes populárních dezinformacích, jichž se nyní chytají tatáž média, která je celou dobu šířila a šíří dál.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Milan Vidlák, časopis Šifra