Zemělodě, konopí a krása přírodního stavitelství

Spolek Baobaby srdečně zve širokou veřejnost na konferenci „Stavby z přírodních materiálů Praha 2017“, která se koná v Kulturním středisku Domovina v Holešovicích v Praze, od pátku 10. 3. do neděle 12. 3. 2017. Víkend plný přednášek, podnětných setkání i rozhovorů proběhne již počtvrté. „Hvězdami 4. ročníku konference jsou významní zahraniční hosté profesor Gernot Minke a stavitelka Sigi Koko,“ sdělil organizátor konference Viktor Karlík z Baobaby z. s.

Hlavním posláním a cílem konference je přinést aktuální informace a zkušenosti z oblasti přírodního stavitelství a souvisejících důležitých témat: ekologické stavební materiály, úsporné technologie, ostrovní systémy, permakulturní principy, udržitelné hospodaření s vodou, přírodní dětská hřiště či komunitní spolupráce.

Oba zahraniční přednášející vystoupí hned první den konference. Konferenci v pátek zahájí americká stavitelka a jedna z nejznámějších propagátorek přírodního stavitelství ve světě Sigi Koko svou přednáškou „Filozofie a krása přírodního stavitelství“. Po ní vystoupí další vzácný host, průkopník ekologické architektury profesor Gernot Minke z Německa se svou přednáškou „Bioarchitektura“. V sobotu a v neděli dále vystoupí řada odborníků z Čech i Slovenska, kteří mají s přírodním stavitelstvím letité zkušenosti. Z tuzemských přednášejících se představí Lukáš Gavlovský, Petr Hájek, Ondřej Netík, Radek Hála, Michal Bureš, Patrik Majringer, Pavel Černý nebo Karel Šebela. Ze Slovenska dorazí přednášející Eugen Nagy a Miro Hrib. Novinkou letošního ročníku je také panelová diskuse zúčastněných odborníků.

Celý program je koncipován tak, aby přinesl podněty jak laikům, tak odborníkům. Budeme se zabývat jak základními principy a filozofií přírodního stavitelství, tak různými stavebními postupy a technologiemi, legislativou slaměných domů, dotacemi, ekologickou výstavbou, soběstačnými domy, využitím konopí ve stavebnictví, tvořením v přírodním duchu, šetrným hospodařením s vodou, přírodními stavebními materiály a izolacemi, montovanými domy za použití přírodních materiálů, zelenými střechami, zeměloděmi a dalším.

V „chilloutových“ zónách se účastníci mohou občerstvit, odpočinout si anebo se připojit k některému z četných debatních kroužků. Konferenci také již tradičně doprovází tržiště firem zaměřených na přírodní stavitelství a materiály, kde je také možné seznámit se s iniciativami představujícími různé smysluplné projekty. Nedílnou součástí konference je vlastní setkávání se účastníků, navazování zajímavých kontaktů, předávání zkušeností, networking účastníků.  Součástí programu konference budou tradičně i bezplatné poradny, kde mohou účastníci konzultovat své projekty s vybranými odborníky z řad přednášejících.  Pro velký zájem o tyto poradny je nutné se do poraden předem objednat. Osvědčila se také neformální nástěnka „Nabídky a poptávky účastníků konference“.

Budeme se ale také bavit. Na páteční i sobotní večer je připraven hudební program a afterparty pro všechny, kteří si budou chtít zatančit nebo si popovídat u sklenky dobrého moravského vína.

Program konference

Pátek 10. 3.
19.00 Sigi Koko – Filosofie a krása přírodního stavitelství
21.00 Gernot Minke – Bioarchitektura
22.30 Afterparty – prostor pro setkání a třeba i tanec

Sobota 11.3.
09.00 Lukáš Gavlovský – Tvoření z přírodních materiálů
10.00 Petr Hájek – Osobní dům a rodová zahrada
11.00 Ondřej Netík – Jak stavět dům jinak -přírodně, levně a s duší.
12.00 Martin Kautz – Přírodní stavitelství v 21. století
13.00 Oběd
14.30 Eugen Nagy – Manuál ekologickej výstavby. Teória vs. skúsenosti z praxe.
15.30 Prezentace ekologicky šetrných firem
17.00 Radek Hála – Legislativa slaměných domů.
17.30 Michal Bureš – Možnosti dotace ze „Zelená úsporám“
18.00 Panelová diskuze zůčastněných odborníků
19.00 Večeře
20.00 Afterparty – prostor pro setkání a třeba i tanec

Neděle 12.3.
9.00 Networking účastníků – synergie našich cest. Propojování nabídky a poptávky.
10.00 Pavel Černý – Soběstačný dům
11.00 Miro Hrib – Inovatívne zachytenie a využitie dažďovej vody v meste .
12.00 Patrik Majringer – Potenciál využití konopí ve stavebnictví
12.30 Karel Šebela – The Czech Eartship
13.00 Ukončení konference
13.15 Oběd

Letos poprvé se konference bude konat v Kulturním středisku Domovina a jeho nádherném sále s výbornou akustikou pro 500 lidí. Konferenci pořádá spolek Baobaby, který se věnuje nejen projektování, kompletní realizaci staveb, stavební asistenci svépomocným stavitelům a výrobě slaměných balíků pro stavbu, ale také osvětě a vzdělávání široké veřejnosti v tématech přírodního stavitelství, permakulturních zahrad, slaměných domů a dětských hřišť.

Více informací na http://baobaby.actinidia.sk/index.html a https://www.facebook.com/events/1661734134156514/