Foto Profimedia

Při všech nedávných státních převratech hrály klíčovou roli západní neziskové organizace společně s různými zpravodajskými službami. Od Srbska a Irák přes Gruzii, země takzvaného „arabského jara“, až po nedávný převrat na Ukrajině. Všude tam „misionáři demokracie“ cíleně destabilizují politický systém.

Nevládní organizace, anglicky Non Governmental Organisations (NGO), jsou soukromé organizace, které nekonají jménem vlády. Bezpočet západních „misionářů demokracie“ pod pláštíkem neziskových organizací trénovalo a řídilo vládní oponenty v „nepopulárních“ zemích. Financovali revolucionáře v údajných diktaturách, iniciovali masové nepokoje a dláždili cestu pro válku, zkázu a smrt. Do Evropy míří vlny uprchlíků právě ze zemí, kde se tyto „demokratické“ převraty odehrály. Mimochodem, i na přemisťování takzvaných uprchlíků do Evropy se neziskové organizace také podílejí.

Nevládní organizace nejsou o nic méně nebezpečné jen proto, že za nimi oficiálně nestojí žádná vláda. Právě naopak. Nejvlivnější nevládní organizace na světě v hierarchii moci fungují dokonce nad jednotlivými vládami. S nimi jsou propojené další sítě vlivných nevládních organizací. V zaostalých zemích se rády chlubí úplnou nezávislostí na vládě a tváří se jako vznešené organizace, které přinášejí takzvanou „otevřenou občanskou společnost“. Ale právě v tom je problém. Nejvlivnější váleční štváči již nejsou státy a vlády, ale vlivné soukromé skupiny, které tyto státy a vlády drží na vodítku.

Jak mohou nikým nevolené nevládní organizace hovořit o šíření demokracie? Není to protimluv? Moc na Zemi je již dávno zprivatizovaná. Složité studie prokázaly, že v USA existuje elita finančníků, která působí na zvolenou, demokratickou vládu. Ve skutečnosti lidé už dávno nevládnou, pokud vůbec kdy vládli. Pravidla hry určují skupiny, které mají největší finanční sílu.

Tyto nevládní soukromé organizace NGO lze rozdělit do 5 skupin:

První kategorie: „Zadní místnost“. Sem patří globální think-tanky

Druhá kategorie: „Financování a školení“. Sem patří demokratizační nevládní organizace

Třetí kategorie: „Rétorická podpora“. Západní lidskoprávní organizace

Čtvrtá kategorie: „Mezinárodní organizace“

Pátá kategorie: „Místní fronta“. Místní nevládní organizace

Ve videu se můžete podívat, co tyto nevládky dokážou a komu slouží…

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: https://www.kla.tv/index.php?a=showportal&keyword=politik&id=8061