Bývalý český prezident Václav Klaus v sobotu v polské Toruni převzal Jagellonskou cenu od místní univerzity Toruńska Szkoła Wyższa za mimořádný příspěvek k politickému, hospodářskému, kulturnímu, vědeckému a sociálnímu rozvoji střední a východní Evropy. Při té příležitosti pronesl projev, jenž zároveň zveřejnil na svých webových stránkách a ve kterém se ostře pustil do Evropské unie. Klaus poukázal na „naivní a neomluvitelně nezodpovědný“ vstup České republiky do Evropské unie, kterou označil za postdemokratický a nadnárodní, centralisticky organizovaný útvar. EU podle něj nedbá na parlamentní demokracii, neusiluje o volný trh a přehlíží staré evropské civilizační tradice. Suverenita jednotlivých členských zemí EU je podle exprezidenta minulostí.

Regenračné centrum

Václav Klaus také odsoudil útoky proti koncepci národního státu a tradičnímu pojetí rodiny a evropské elity obvinil z toho, že chtějí zničit národy a vytvořit „nového Evropana“: „V národním společenství původně zakořeněný člověk, Polák i Čech,je odsouván na druhou kolej, má se stát Evropanem. Je snaha vytvořit nového evropského člověka, jakéhosi „homo bruxellarum“. Je uměle podporováno smíchávání občanů různých evropských zemí a – zejména v poslední době – je podporována a organizována masová migrace jednotlivců bez evropských kořenů do Evropy. Ambicí současných evropských elit, i když většinou nikoli explicitně formulovanou, je zničit všechny přirozeně vzniklé vztahy a pouta spojené s národem, náboženstvím, kulturou a civilizací a na jejich místě vytvořit fragmentovanou společnost atomizovaných jedinců, kteří budou slepě následovat pokyny, příkazy a těmito elitami požadované vzorce chování.“ To, co se dnes děje v Evropě, je podle Klause prováděno pod záštitou politické korektnosti, multikulturalismu a humanrightismu a tyto „ismy“ se staly hlavním opodstatněním pro zablokování vážné diskuse o základních tématech naší doby, pro potlačování svobody slova, pro indoktrinaci nových generací a pro umlčování opozice.

Stupeň manipulace podle něj připomíná éru pozdního komunismu, a proto Evropa dle jeho názoru potřebuje zásadní změnu, novou „sametovou revoluci“. „Našim úkolem je tyto procesy zastavit. Je to úkol pro nás pro všechny. Je to úkolem pro všechny evropské demokraty, pro tyto téměř k vyhynutí odsouzené živočišné druhy. Zejména my, v Polsku a v České republice, se svou zkušeností z komunismu, bychom měli být na pozoru. Máme specifickou zodpovědnost. Měli bychom se stát strážci starých dobrých evropských hodnot a tradic. Jsem přesvědčen, že v tomto smyslu máme jisté komparativní výhody, které na Západě neexistují. Nepovažuji za přehnané, když opakovaně říkám, že musíme Západu pomoci, aby se k němu vrátil Západ.“

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Zdroj: http://institutvk.cz/clanky/957.html