Konflikt mezi oběma sousedy, tedy Polskem a Ukrajinou, se i nadále vyostřuje. Znovu a znovu se rozbíjejí nebo vyhazují do povětří historické památky, pomníky a muzea. V současném Lvově (ukrajinsky Lwiw, polsky Lwow, tehdy Lemberg) byl čerstvě zničen pomník.

Památník Polákům, kteří na Ukrajině během druhé světové války zemřeli, byl zničen. Neznámé osoby vyhodily památník do povětří. Událost se odehrála 9. ledna, kdy byl zničen památník mrtvým Polákům a jeho trosky pomalovaly moderní ukrajinské nacionalistické skupiny různými hesly. Stojí za zmínku, že v říjnu loňského roku oznámil jeden z vůdců ukrajinských nacionalistických skupin Dmitrij Korchinskiy podobný postoj ohledně polských památek, které dříve patřily do Polska. Před několika měsíci vyvolal mezi oběma státy pohled na společnou historii spor na politické úrovni.

V červenci se v polském Sejmu přijala rezoluce, podle které se ve Volyňské oblasti, která nyní patří k Ukrajině, oficiálně odehrála genocida na Polsku. Podle názoru historiků zde ukrajinskými nacionalisty bylo zabito 100 000 – 130 000 Poláků. Před necelými dvěma týdny bylo vypáleno muzeum UPA, místo, kde se během druhé světové války scházeli a radili nacionalisté UPA. Podle nenovějších zpráv měl pomník zničit ukrajinský batalion Svatá Marie.

Ačkoli světová média a západní politici a agentury prezentovali dění na Ukrajině posledních let jako boj lidu za svobodu a demokracii, německý dokumentární film Ukrajinská agónie nezávislého novináře Marka Bartalmaie ukazuje dění na Ukrajině z trochu jiného pohledu. Na počátku konfliktu totiž většina světových agentur a novinářů přebírala zprávy ze Sorosovy Ukrainian Crisis Media Center a bylo obtížné získat přehled o situaci. Jinými slovy, celé zpravodajství o Ukrajině ze strany mediálního hlavního proudu je od začátku „cinklé“, ať už úmyslně, nebo neúmyslně.

V lednu 2017 by měl mít premiéru nový dokument Marka Bartalmaie Doněck město na frontě-nežádoucí republika. I o tomto dokumentu se opět zřejmě nikde nebude psát.

Autor: Christian Saarländer

Překlad: Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: https://www.contra-magazin.com/2017/01/ukraine-sprengung-eines-polnischen-denkmals-in-lemberg/