V sobotu 22. června 2019 proběhne v 17 hodin formou rituálu celorepublikové bubnování. Zúčastnit se může každý, kdo chce zažít pocit sounáležitosti s Matkou Zemí, s naším národem a jeho historií.

Stačí vám jen buben nebo chřestidlo, protože zvukové vibrace zmnohonásobují sílu myšlenky a pomáhají k hlubšímu napojení na celek. Dá se ale i improvizovat třeba malou PET lahví s kamínky.

V 17 hodin se postavte na nějaké pěkné místo, ideálně spjaté s českými dějinami, třeba na Blaník nebo Říp. Zklidněte dech i mysl, ruku, kterou budete bubnovat či chřestit, si přiložte na srdce a vnímejte jeho rytmus. Poté uchopte paličku či chřestidlo a rytmus srdce vložte do rytmu nástroje.

Pokud byste chtěli na obřad přijet přímo za organizátory, manžely Kročákovými, ti budou bubnovat v Kutné Hoře u menhirů. Akce se koná za každého počasí, na místě bude velký stan s ohněm, kde se dá i přespat.

Více na www.mato.cz