Evangelická luteránská církev, největší a zcela dominantní církev ve Švédsku, plánuje aktualizovat svou 31 let starou příručku o církevních službách. Bůh by se už neměl psát, popisovat a oslavovat jako „Pán“ nebo „On“.

Arcibiskupka Antje Jackelenová, předsedkyně Švédské církve, řekla: „Z teologického hlediska víme, že Bůh je nad všemi našimi pohlavními determinacemi, Bůh není člověk.“ To je pravda, která není celkem nová. Tyto poznatky se právě nyní mají zavést do praxe věřících a jen stěží se dají oddělit a rozeznat od nové genderové vlny.

Doktorka teologie Antje Jakelenová poukazuje na to, že o zavedení genderově spravedlivého jazyka se diskutuje již od roku 1986. Nová verze příručky se má veřejně představit na Svatodušní svátky 20. května 2018. Od té doby se věřící budou moci modlit politicky korektně.

Nicméně někteří takové kroky kritizují. Profesor teologie Christer Pahlmblad z univerzity v Lundu pro dánský deník Kristeligt Dagblad řekl: „Opravdu to od Švédské církve (Kirche von Schweden) není moudré, proslavit se nerespektováním společného teologického dědictví.“

Ohledně Boha je argumentace na teologické úrovni rozhodující. Problematická může být úvaha, pokud se do generových měřítek má vejít Kristus. Nebo pokud se v zájmu „vyššího dobra“ z genderové ideologie stane náboženství a měřítko všeho.

Ani už ten Bůh zkrátka není, jaký býval. Něco na tom zdá se paní Jackelenová přece jen nedomyslela. Pokud se v případě Boha nebude smět použít osobní zájmeno On, jak se mu bude říkat? To, nebo snad Ono? Ach, bože…

Zdroje: https://www.theguardian.com/world/2017/nov/24/church-of-sweden-to-stop-referring-to-god-as-he-or-lordhttps://www.compact-online.de/schweden-der-gegenderte-gott/