Doba se zrychluje a je nám stále rychleji ukazováno, kde děláme chyby a jakým směrem se vydat. Samozřejmě všichni ti, kteří zůstávají ve svých hlavách a naučených programech, nic nepozorují. Žijí si svým „ životem“, kde otrokem i otrokářem jsou především sami sobě. Mají stále větší nároky, a to především v hmotném světě. Neustále plánují dopředu, do budoucnosti, žijí na dluh, a neuvědomují si, že jim utíká mezi prsty Přítomnost. K tomu všemu si v tom velice libují a většinou se chovají jako mistři světa. Ego velí a rozhoduje v jejich životech.

Na druhou stranu ti, kteří již částečně pochopili, kde se ukrývá naše největší síla, se nacházejí na místě, odkud mohou pozorovat dvě cesty, které se jim ukazují. Teď je jen na nich, kterou si vyberou. Z toho, co kolem sebe pozoruji, vím, že jich stále ještě mnoho volí starou cestu duality a falešných pozlátek. I když se zdají být do určitého stupně probuzení, k tomu, aby vystoupili z duality neboli systému protikladů, to nestačí.

Dualita nás do určité úrovně uvědomění pustí, nicméně sami v hlavě se nedokážeme pustit starých myšlenkových programů a jedeme dál v posuzování, kritizování, pocitech viny a oběti, domnělých jistotách, chytračení apod. Co je platné, když na sociálních sítích sdílíme různá moudra druhých, ale sami tak vůbec nežijeme? Příkladů nacházím každý den spousta. Ano, chce to odvahu vykročit tam, o čem jenom dokážeme mluvit. Naučili jsme se automaticky a až přespříliš důvěřovat celebritám, médiím a jiným zaručeným zdrojům.

Co kdybychom konečně důvěřovali sami sobě? To po nás přece nemůže nikdo chtít! My přece MUSÍME, PROTOŽE… Nebo to NĚCO NEJDE, PROTOŽE…. a další řada zaručených výmluv, proč se nemohu chovat tak, aby to bylo v souladu s naší přirozeností…. Jsme zahlcení spoustou mýtů, kterým jsme uvěřili, a stále odmítáme vidět, že i to, co se vydává za dobro, je pouze cílená manipulace. Stáváme se sice tzv. „duchovními lidmi“, pracovníky světla, kartáři, různými kouči, učiteli, vychovateli, lektory života a nabízíme druhým návody na život, jenže bez toho, abychom našli návod na ten svůj. Toto všechno jsou stále role a hra duality. Pokud náš záměr není čistý a nevychází z naší přirozenosti, zaplétáme se dál do karmického kruhu.

Ani ti, co se rozhodli pro druhou cestu – cestu do Jednoty, to nemají jednoduché. Neustále jsou prověřováni různými zkouškami, zda jsou ve svém rozhodnutí pevní a zda opět nesejdou na starou cestu. Největší zkoušky jim právě uštědřují ti, co se sami pasovali do nadřazených rolí, a z pozice a vychytralosti dualitního myšlení na ně zkoušejí své manipulátorské kousky. Ti se vždy setkávají s úspěchem u stáda, nikoliv však u těch, kteří už se druhou cestou jednoty a svobody vydali. Ano, chvíli mohou být zasaženi jedovatými šípy, ale oheň, který se v nich již rozhořel, je silnější a spálí to, co jim už nepatří. Jdou dál nepochopeni svými nejbližšími, ale na to si už dávno zvykli.

Změna však přichází v tom, že už dál nemohou mlčet a cítí potřebu se ve své síle projevit. Ale jak to udělat, když neustálé vysvětlování už nikam nevede? Doba, která byla určena k tomu, aby ti, co chtějí pochopit, pochopili a nasedli do rozjetého vlaku, již vypršela. Nastal čas činů. Dnes už nemá cenu komukoliv něco vysvětlovat, velice to zdržuje osobní vzestup a vědomí těch lidí, kteří se pro něj rozhodli. Rozhodli se už více neodevzdávat svoji sílu jinam než sami sobě, protože by se tak vzdali svého pravého JÁ. Začali pracovat na svých DARECH, které jim umožňují se projevit v jejich božské podstatě. Prostřednictvím těchto darů promlouvají k srdcím těch lidí, kteří se rozhodli NASLOUCHAT. Jejich povinností není kohokoliv učit a vychovávat, ale předávat dary, které jim byly určeny, a ukazovat směr. Předávají tak dál vědomí jedinečnosti. Kdo slyší, porozumí. Nic se nedá vnutit. Jen nabídnout. Jen tak zůstane zachována SVOBODNÁ VŮLE A VOLBA každého jedince.

Vše nasvědčuje tomu, že se oba světy stále viditelněji rozdělují. Viditelně pro ty, co následují ZMĚNU. Ostatním je vše skryto… Lépe řečeno nechtějí nic vidět nebo jejich záměry jsou falešné.

Jedno je jisté: Kecy nikoho nespasí…. Uplatit nebude koho… Peníze nikoho nezachrání… Nevědomost nikoho neomluví… Promluví jedině činy v souladu s vesmírnými zákony… V každém případě ve výhodě jsou ti, kteří jsou připraveni.

Renata

Zdroje: http://cestyksobe.cz/skoncil-cas-vysvetlovani-nastal-cas-cinu/12719http://www.informaceodjinud.estranky.cz/clanky/ukotveni-noveho-vedomi/skoncil-cas-vysvetlovani–nastal-cas-cinu.html