Vážení čtenáři,

jménem našeho časopisu Vám chci za celý náš tým popřát klidné prožití vánočních svátků a poděkovat Vám za Vaši přízeň. Vážíme si jí a budeme se Vám i nadále snažit servírovat zajímavé a důležité informace, abyste byli v obraze. V příštím roce se můžete zase těšit na spoustu zlepšení a novinek, o kterých Vás budeme informovat, a na skvělé čtení jak na našem webovém magazínu, tak v tištěném měsíčníku.

Doufejme rovněž, že budou pokračovat i změny, které načalo referendum ve Velké Británii o takzvaném brexitu, či volby v USA. Změnu potřebuje tenhle svět jako sůl. Vzpoura voličů proti mašinerii bláznících globálních elit hrotících konflikt Západu proti Východu, především Rusku, doprovázené až hysterickým válečným bubnováním korporátních i „veřejnoprávních“ médií.

Lidem se v plánovaném scénáři podařilo bouchnout do stolu a ukázat, že zdravý rozum ještě nezmizel. Voliči tohle všechno prokoukli a hlasovali troufale proti tomu, co jim jejich vládci tloukli do hlavy. Existuje nemalá naděje, že příští rok bude tento trend i přes mnohá protivenství pokračovat.

Do nového roku Vám přejeme hodně optimismu.

Šifra s vámi :-)

Milan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra