Miloš Matula je známým duchovním učitelem, terapeutem, spisovatelem a věrným autorem našeho měsíčníku Šifra. Napsal a vydal šest knih, zatím poslední z nich napsal společně s legendou české astrologie Zošou Kinkorovou a jmenuje se Dějinami za poznáním astrologie. Nedávno mu vyšlo již druhé meditační cd s názvem Zimní meditace. Miloš je také autorem hermetických meditačních a vykládacích karet THOVT. Pořádá meditační cesty po celém světě, zejména po Egyptě, a nás zajímalo, kam se chystá nyní…

Miloši, co bys nám prozradil o nadcházející meditační cestě po čakrách Egypta a po stopách faraonů Slunce? Pro koho je určena a co si účastnící odnesou?

Jeden velmi známý archeolog jednou řekl, že nezáleží na tom, kde v Egyptě začnete kopat do země, vždy budete mít šanci najít nějaký starověký artefakt. A skutečně, není pravděpodobně jiné země na světě, která by se mohla pochlubit takovým bohatstvím starověkých artefaktů – a to bude spolu s meditačními zážitky ústředním bodem naší cesty.

Egypt je prvopočátek všeho, tedy i všech náboženství, ačkoliv v Egyptě existoval pojem heka, tedy magie. Odtud vyšla kabala a rovněž i judaismus, křesťanství i islám. Egypt je kolébkou všech mystérií a alchymie. Každý chrám na Nilu se věnoval jinému tématu a úkolem žáků, kteří těmito chrámy procházeli, bylo naučit se ovládat energetická centra těla, korespondující s oním chrámem. Egypt je energeticky velmi silné místo a ještě i dnes, po tisících letech, existují místa, která si svoji energii udržela.

Cesty se může účastnit kdokoliv. Účastníci této meditační cesty po čakrách Egypta a po stopách bohů a faraonů Slunce budou zažívat cestu prostřednictvím různých energií, prociťování a prožitků. Budeme vnímat všechny barvy, krásy i energie Egypta. Není náhoda, že tuto cestu absolvujeme „po čakrách“ Egypta. Tím, že byl zájezd velmi dlouhý, nyní je rozdělen na dvě části. Ta první, devítidenní část, se uskuteční teď na podzim, 20. až 28. září.

Druhá, devítidenní část v roce 2018 bude mapovat to, co se do první části nevešlo: Luxor a tamější muzeum, západní břeh včetně paláce Malkata, dále pak chrámy Esna, Dendera a Abydos. Poté se již budeme přesunovat do dávného Achnatonova města Achetatonu a jeho okolí. Po návštěvě tohoto fascinujícího koutu Egypta přejedeme do Káhiry, kde nás bude čekat Egyptské muzeum, pyramidy v Gíze včetně privátní meditace ve Velké pyramidě a také okolí Káhiry: Abú Sír, Mennofer a Sakkára, ale také sluneční chrámy v Abu Rawash a Abu Ghurab.

Co si máme představit pod čakrami Egypta?

Naše tělo má tisíce čaker – transformačních center energie proudící k nám z vesmíru. Každý člověk ve svém životě užívá jedno ze sedmi hlavních center podle stupně vývoje své mysli. Čím více víme o vesmíru, tím více ho respektujeme, a tím vyšší čakru či nervové centrum používáme k transformaci energie. Každý den přijímáme větší množství energie a získáváme větší „nadpřirozené“ schopnosti. Velekněží ve starověkém Egyptě dokázali ovládat základní sílu díky vysokému stupni své vitální energie, ve kterém se nacházela jejich těla. Rezistence jejich nervového systému odpovídala tomuto typu energie. Žáci tedy ve všech egyptských chrámech obdrželi vzdělání a výcvik a postupně zvyšovali stupeň své vitální energie, který vždy odpovídal úrovni rezistence nervů v jejich těle. Naučili se navodit v sobě stav klidu, harmonie, respektu ke všemu živému a přijmout dokonalost vesmíru, aby si dokázali udržet stupeň své životní energie na cestě k dokonalosti vedoucí k všemohoucnosti a ovládat vyšší síly a energie. Byla to intenzívní fyzická, psychická i duchovní příprava, která končila zkouškou prožití bytí a nebytí, viditelného a skrytého.

Chrám zasvěcený bohyni Eset na ostrově Philak (Fílé), který rovněž navštívíme, poskytoval žákům trénink a informace o jejich fyzické percepci, emocích a tělesných požitcích, jakož i o rozdílech mezi nimi a vyššími emocemi, intuicí a inspirací. Naučili se ovládat své vášně a tělesné pocity pomocí svého ducha, pozvednout mysl, rozproudit svoji vitální energii a inspiraci předávanou duchy z vyšších sfér, aby probudili svoji kreativitu. Měli také chrámy, například chrám Kom Ombo, kam rovněž zavítáme, kde se žáci učili pochopit koncepci duálního a polarizovaného vesmíru, porovnávat v mysli protichůdné extrémy a uvědomit si, kde je pravda. Učili se zvládnout svůj strach z porážky. Měli pochopit, že v každém životě prochází člověk zkouškami, jež ho vedou k potřebnému poznání. Učitelé v nich nejprve vyburcovali strach ze smrti a pak je učili jej ovládat a vysvětlovali jim, že smrt je jen krokem k další zkušenosti a učení. V tunelech s vodou a krokodýly, na vysokých místech a v uzavřených prostorech s hady si žáci ověřovali svoje odhodlání. Učili se překonávat strach z osamělosti. Seznamovali se se svými instinkty agresivity a sebeobrany a s nevědomým uvažováním člověka a jeho automatickými reakcemi, aby se je naučili ovládat.

Na naší meditační a poznávací cestě PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO STOPÁCH BOHŮ A FARAONŮ SLUNCE budeme objevovat jednak památky již vykopané, budeme aktivovat jejich energii, i energii čaker této neobyčejné země bohů a faraonů. Budeme však objevovat i ty památky, které leží v základech pozdějších staveb, ale i ty, které dosud objeveny nebyly. V meditacích se naladíme prostřednictvím silových míst na čakry dané oblasti a propojíme se s energií dávných věků…

Jaký bude program meditační cesty?

Po příletu do Egypta se hned přesuneme do Asuánu, který je jedním z oblíbených míst a velmi populární mezi cestovateli. Vyznačuje se přirozeným šarmem… Jak jednoduché vklouznout do jeho uvolněného rytmu. Zde navštívíme nádherný chrám bohyně Eset na ostrově Philae/Philak. Kvůli vzdouvající se vodě vzhledem k dobudování staré přehrady v roce 1902 byl chrám blok po bloku rozebrán, přesunut a opět znovupostaven na nedaleký – vyšší – ostrov Agiliki. Patří právem mezi jeden z nejkrásnějších chrámů v Egyptě a je to jeden ze zlatých hřebů naší cesty. Poté navštívíme Vysokou přehradu a Nedokončený obelisk.  Poté návrat do Asuánu, kde budeme mít čas k prozkoumání Núbijského tržiště plného barev.

Philak. Foto Miloš Matula

Chrám Kalábša, přibližně 50 kilometrů jižně od Asuánu, byl situován na západním břehu Nilu, v Núbii, a byl postaven kolem roku 30 př. n. l. během raně římské éry. I když byl chrám vyprojektován během vlády římského imperátora Augustuse (Oktaviána), nikdy nebyl dokončen. Chrám je oslavou Mandulise (Merula), slunečního boha Dolní Núbie. Co jej činí nesmírně zajímavým, je skutečnost, že byl postaven na dřívějším svatostánku faraona Amenhotepa II. Chrám je 76 metrů dlouhý a 22 metrů široký. I když struktura datování sahá do římského období, obsahuje mnoho jemných reliéfů jako jemné plastiky boha Hóra formující se z rákosu na vnitřním zakončení zdi chrámu.

Po této návštěvě se přesuneme zpět do Asuánu a pak motorovým člunem na ostrov Elefantina. Elefantina je ostrov na Nilu, situovaný po proudu řeky od prvního kataraktu na nejjižnější hranici starověkého Egypta. Tento region je zmiňován jako Horní Egypt, protože země je výše položená než oblasti kolem Středozemního moře. Ostrov mohl dostat své jméno podle místa, kde se obchodovalo se slonovinou. Další teorie říkají, že ostrov je pojmenován podle jeho tvaru, který je shodný se sloním klem. To je význam řeckého slova elephas. Tvar ostrova může být vidět z pahorků podél Nilu.

  
Knihy Miloše Matuly si můžete zakoupit u nás v eshopu, stačí na ně kliknout.

Pak už nás čeká transfer na náš parník, kde strávíme 4 dny a budeme si užívat plavbu po řece bohů – Nilu – z Asuánu do Luxoru. Během plavby navštívíme chrámy Kom Ombo, Edfu & Esna. Vychutnáme si rovněž meditace v chrámech i na palubě. Poslední den připlujeme do Luxoru a projedeme se bryčkou k chrámům Karnak a Luxor a budeme meditovat na posvátných místech obou chrámů.

Pojedeme navštívit Údolí králů, Údolí královen, chrám Hatšepsut v Deir el-Bahri a rovněž chrám Ramesseum. Rovněž zastavíme, abychom se pokochali monumentálními sochami Achnatonova otce Amenhotepa III., které dříve stávaly v průčelí jeho zádušního chrámu. Dnes jsou více známy pod názvem Memnnovy kolosy. Pak už se přesuneme letecky do Káhiry. Další den v Káhiře strávíme v Egyptském muzeu, zastavíme se v Gíze a poté se přesuneme na meditaci do pyramid v Dahšúru.

Pro hledání hlubšího pochopení starověkého Egypta je tato meditační cesta – PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO STOPÁCH BOHŮ A FARAONŮ SLUNCE fascinující cestou objevů. Cestou otevírání všech čaker na bázi mikrokosmu i makrokosmu: tedy vnějších čaker (= Egypta), tak i vnitřních čaker (= našich vlastních). Je to cesta domů, do země, která kdysi bývala naším domovem, ale i cesta domů = cesta k nám samým. Cesta do srdce i duše.

Musí být účastník zkušený v meditacích?

Nemusí být ani zkušený, ani případně s námi meditovat nemusí. Je to spíš takový bonus.

 Nemusí se lidé obávat nebezpečí v dnešním Egyptě?

Egypt je bezpečný – svědčí o tom miliony turistů, proudící do této nádherné země opět po revoluci před dvěma lety.

Jaké další obdobné akce podnikáš, ať už u nás, nebo v zahraničí?

Již více jak sedmnáct let pořádám semináře v rámci své šamansko-ezoterické školy Duchovní cesta pokojného bojovníka světla. Je to učení duchovní cesty a práce s energií, která je známá ze starověkého Egypta. Veškerá práce je vnímána z pozice pravé hemisféry, tedy z úrovně prociťování, kterého je dosahováno na bázi relaxací a posléze meditací. Mí žáci se naučí nejen jak získávat energii, ale také jak si ji udržet a neztrácet ji nesmyslnými emocionálními konflikty. Více informací získají zájemci na mých webových stránkách www.milosmatula.cz . Určité „ochutnávky“ této mé práce mohou naši čtenáři vyzkoušet na krátkých workshopech, se kterými jezdím po celé republice i na Slovensko.

Miloš Matula (vpravo) se svou výpravou v Egyptě.

Obdobně jako své meditační zájezdy do Egypta, plánuji na konec listopadu cestu Za šamany do Ekvádoru, kdy jezdíme za mým kamarádem – šamanem Augustinem Grefou a jeho rodinou, a poté společně projedeme kus Ekvádoru. V prosinci pak bude adventní prodloužený víkend se seminářem, lyžováním či procházkami v Tyrolsku, v únoru a březnu organizuji poprvé cestu za indiány Arhuacos do Kolumbie do pohoří Sierra Nevada de Santa Marta, začátkem června vždy jezdíme na předprázdninové pobyty na řecké ostrovy a na přelomu června a července je to týdenní pobyt se seminářem v Tyrolsku.

Více na www.milosmatula.cz

Milan Vidlák, časopis Šifra