Ještě nikdy se za posledních 50 let v Meklenbursku-Předním Pomořansku neobjevilo tolik mrtvých tuleňů jako letos. Jen mezi 19. zářím a 19. říjnem se na pobřeží objevilo třináct mrtvých mořských savců. Proč zvířata zemřela, není dosud jasné.

Mrtvých tuleňů se na pobřeží objevuje stále víc. V letošním roce jich bylo již 33, jak v pondělí uvedlo německé námořní muzeum v Stralsundu. Do značné míry se jedná o mladá dospělá zvířata. Jen pro srovnání: mezi lety 1991 a 2016 byla mezi 19. zářím a 19. říjnem průměrná úmrtnost jeden tuleň za dva roky.

Regenračné centrum

Německé oceánografické muzeum, které je zodpovědné za záchranu a vyšetřování uhynulých těl mořských savců v Meklenbursku-Předním Pomořansku, za posledních 50 let nedostalo tolik hlášení, tvrdí kurátor mořských savců Dähne. Úhyn savců se však prudce zvyšuje a současnou situaci označil za „znepokojivou akumulaci“.

Příčina smrti je stále nejasná. Vyšetřování stále probíhá, řekl Dähne. U zvířat se zkoumala možná virová onemocnění, bakteriologické infekce, otravy, možné napadení parazity v plicích, játrech a gastrointestinálním traktu. Rovněž se zvířata kontrolovala na zranění způsobené lidmi a žaludek, kvůli plastu. Provádí se i genetické vyšetření.

Zvláště nápadné je hromadění mrtvých těl v oblasti Greifswalder Bodden. Tam, kde byla zvířata v minulosti zdecimovaná, se znovu a ráda zdržovala. Polsko také ohlásilo větší množství uhynulých zvířat, zatímco Dánsko a Švédsko o ničem podobném neví.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem

Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: https://deutsch.rt.com/inland/59465-rekordzahl-toter-kegelrobben-an-der-kueste-von-mecklenburg-vorpommern-experten-besorgt/