Jak bude vypadat svět v roce 2035, samozřejmě nikdo neví. Tak proč se tím zabývat? Na druhou stranu ti, kteří se dnes narodí, budou mít zrovna 18 let. Rodiče a příbuzní budou říkat, „jak ten čas rychle letí“. Zdá se, že je rok 2035 daleko, ale není.

Technologický pokrok, zejména v oblasti informačních technologií a v telekomunikačním průmyslu, změnil život naší společnosti tak rychle, že je těžké říct, jak budeme za pár let komunikovat nebo jaké důsledky to bude mít na každodenní kontrolu lidí.

National Intelligence Council, think-tank amerických zpravodajských služeb, pravidelně hledí do budoucnosti a přemýšlí o nových strategiích. Kdo se chce podívat za hranice běžných zpráv, má s knihou Svět v roce 2035: jak ho vidí CIA výbornou možnost přemýšlet o různých možnostech dalšího vývoje.

Pochmurná prognóza pro Evropu

Kniha je rozdělená na dvě části. Nejprve zkoumá globální trendy do roku 2035, což vede k dvěma prognózám do budoucnosti. První pohled jde do blízké budoucnosti a zabývá se především riziky. Druhý pohled pokračuje do vzdálené budoucnosti a do událostí přináší určitou naději. Pokud vlády a vedoucí představitelé firem zjistí, jaké se tady hromadí nebezpečí, mohou najít cestu ke vzájemné spolupráci. Autoři však nejsou zcela pesimističtí. Druhá část se zaměřuje na vývoj v regionech v příštích pěti letech a potom zkoumá globální trendy: demografii, zdraví, životní prostředí, umělou inteligenci a další.

Pokud začneme Evropou, tak tady zpráva začíná s pochmurným výhledem na příštích pět let. „V příštích pěti letech se Evropa bude muset vypořádat s možností, že se evropský projekt rozpadne. Poválečný řád v Evropě se dostane pod tlak prostřednictvím imigrace, která proudí z nestabilní, často nebezpečné periferie a dále je tady vliv globalizované ekonomiky, která zvyšuje ekonomickou nerovnost. V knize se píše: „Existenční krize Evropské unie, jak názorně ukázal příklad referenda o Brexitu, bude určitě pokračovat alespoň v průběhu několika příštích let.“

Globální význam EU se sníží

Na jedné straně jsou tady neshody v rámci EU, na druhé omezený limit pro politiku hospodářského růstu v jihoevropských členských zemích EU. Nedostatečná reakce na výzvy terorismu a migrace a příliv teroru z Blízkého východu jsou příčinou této hrozivé prognózy. Tyto vnější hrozby však nepovedou k vzájemnému sjednocení obyvatel Evropy. ,,Rusko přímo ohrožuje Evropu propagandou, dezinformacemi a finanční podporou pro strany, které se postaví proti EU (…),“ píše CIA a její think-tank, který samozřejmě nezmiňuje ohrožení Evropy, potažmo celého světa propagandou z USA, financováním politických, multikulturních a protinárodních neziskových organizací či ilegálními válkami NATO po celé planetě a podporou islámských teroristů západními zeměmi; těmito detaily se tato analýza bohužel nezabývá.

Globální význam EU, který je založen především na jednotě států, se proto sníží. Autoři píší, že celosvětový podíl obyvatelstva a hospodářského výkonu v globálním měřítku bude i nadále klesat. Neschopnost členských států EU řešit naléhavé problémy podpoří rostoucí „nativismus“. Zde je patrně myšlen „riskantní“ návrat k vlastenectví a vlastním kořenům.

Evropské státy budou do roku 2035 i nadále stárnout. Údaj o středním věku obyvatel se získá pomyslným rozdělením obyvatel na dvě části, kdy je 50 % obyvatel mladších a 50 % obyvatel starších, než je střední věk. Střední věk v Německu bude 49,6 let, ve Francii 43,3 roku. Pro srovnání: V Nigérii bude průměrný věk obyvatel v roce 2035 pouze 15,7 let, v Kongu 19,4 let a 20 let v Nigérii.

Demografická situace v kombinaci s korupcí, klimatickými změnami a ekonomickým tlakem naznačuje, že tyto státy jsou ohrožené domácími konflikty, což může vyvolat migraci. Autoři v příštích pěti letech například předpokládají, že „asi 75 až 250 milionů Afričanů bude cítit extrémní stres s vodou, což bude mít pravděpodobný následek masové migrace“.

Autoři očekávají nárůst populistických hnutí částečně také proto, že se kvůli „identitě“ vyostří vzájemně oddělené informační a mediální prostředí. Zároveň bude erodovat „tolarance a rozmanitost“. Jinými slovy, americká a bruselská propaganda bude čelit i nepohodlným informacím. Populistické strany a manévrovací prostor vlád se změní a bude zaměřený proti elitám a globalizaci.

Nejistý světový řád

Proto je rozhodující, jaké závěry z vývoje v nadcházejících letech vyvodí vlády a jakým směrem se (nový) světový řád bude vyvíjet. Tady autoři navrhují tři scénáře, zároveň však přemýšlí o rizicích a řešeních. V prvním scénáři, státy fungují jako ostrovy, které se kvůli ekonomickým následkům globalizace a protekcionistickým principům od sebe navzájem oddělí.

Ve druhém scénáři, který se nazývá „Orbis“, se vše točí kolem starých a nových velmocí. Jaké nové rozvojové oblasti se otevřou, to závisí hlavně na vztahu mezi těmito mocnostmi. Třetí scénář autoři nazývají „společenství“. Následkem dalšího technologického rozvoje se předpokládá, že význam států poklesne. Při utváření světa budou ještě větší roli hrát korporace a další organizace.

Překotný a nesmírně rychlý pokrok, který tady podle CIA „nikdy předtím nebyl“, vytvoří politickou nestabilitu a zvýší počet těch, kteří mohou zabránit jejich řešení. Bude obtížnější zjednat pořádek v jednotlivých státech, ale i na mezinárodní úrovni. Autoři knihy zároveň několikrát opakují, že vlády a společnost budou muset „nově vyjednat své vzájemné očekávání“ pokud možná co nejrychleji, rok 2035 totiž není daleko.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: https://www.dni.gov/files/documents/nic/GT-Full-Report.pdf