Nová zpráva Anglikánské církve (Church of England) odhalila, že církev mnoho let kryla trestné činy sexuálního zneužívání, které spáchali kněží. Anglikánská církev až do roku 1534 tvořila jeden celek s Římskokatolickou církví. Až poté, co anglický král Jindřich VIII. přerušil kontakt s Římem, církev získala plnou samostatnost.

Aktivisté už dlouho obviňují kněze jak z původní katolické církve, tak i z anglikánské církve ze sexuálního obtěžování a znásilňování dětí, zejména malých chlapců. Protože má církev ve Velké Británii značný vliv, nikdy se taková obvinění nevyšetřovala. Nejvyšší hlavou Anglikánské církve je královna.

Ale i přes její obrovský vliv se aktivisté nikdy nevzdali, aby odhalili špinavá tajemství církve. Důkazy, které aktivisté církvi předložili, byly tak zdrcující, že nakonec církev sama učinila šokující přiznání.

Dne 23. června arcibiskup z Canterbury Justin Welby, který slouží jako nejvyšší klerik v Anglikánské církvi, přiznal, že církev pomáhala krýt a ututlávat dlouhodobé sexuální zneužívání dětí a mladých mužů.

Welby přinesl nejen nepříjemná odhalení, ale rovněž se omluvil obětem. Jejich svědectví pomohlo odhalit kněze ve vysoké pozici, který dlouhá léta znásilňoval děti a mladé chlapce.
Odhalení se dostala veřejnost prostřednictvím jednoho případu, do kterého byl zapleten bývalý biskup církve Peter Ball. Ball sloužil jako biskup v Lewes a diecézní biskup v Gloucesteru.

V roce 1960 jeho dvojče (bratr Michael Ball) založil klášterní společenství, které je známé pod názvem Community of the Glorious Ascension. O tom, že je Ball pedofil, veřejnost nic nevěděla. Své postavení využíval ke znásilňování a sexuálnímu obtěžování mnoha malých chlapců. Později aktivisté obětem pomohli k tomu, aby pedofilního kněze pohnali před spravedlnost.

V roce 2015 se Ball přiznal ke znásilnění 18 mladých mužů v době, kdy zastával pozici biskupa. Navzdory závažnosti spáchaných zločinů byl tento pedofilní biskup odsouzen jen k 32 měsícům vězení. Tento případ přesvědčil mnoho lidí, kteří církev podezřívali z krytí pedofilních kněží. Aktivisté vyzvali k dalšímu vyšetřování. Na základě veřejného tlaku bylo zahájeno zvláštní vyšetřování případů, kvůli kterým Ball a církev upadli v nemilost.

Výsledky vyšetřování byly předány Welbymu, aby je zveřejnil. Zpráva ukázala, že Ballovo chování mělo „závažné a trvalé následky na životy mnoha lidí“ a „církev ho na nejvyšší úrovni a po mnoho let nevhodným způsobem podporovala“.

Ve zprávě se také připouští, že církev pachatele zneužívání pomáhala krýt. Welby ze zprávy citoval, že „církev konspirovala a ututlávala namísto toho, aby pomáhala těm, kteří měli odvahu vyjít na veřejnost“.

Vyšetřovatelé, kteří zprávu psali, zkoumali dokumenty, které sahají až do roku 1950. Welby vyšetřovatelům poskytl úplnou nezávislost. Pozorovatelé tvrdí, že právě Welby špinavé tajemství církve znal a doufal, že vyšetřování ututlávání sexuálního zneužívání dětí kněžími odhalí.

Free Thought Project informuje o tom, že než se hlavou církve stal Welby, měla za sebou církev dlouhou a špinavou historii umlčování těch, kteří byli kněžími zneužíváni. Welby slíbil, že změní pravidla chování ohledně obvinění ze sexuálního zneužívání v církvi. Řekl, že dokud bude hlavou církve, tak žádný kněz nebude mít ochranu před spravedlností. „Především budeme tyto případy systematicky zpracovávat, otevřeně jednat s těmi, kteří ještě žijí, a pak uvidíme, co chtějí. Pravidlem je, že žijící oběti jsou na prvním místě, a ne naše vlastní zájmy. Bez ohledu na to, o jak důležitou osobu se jednalo, jak byla vážená, pozůstalí mají přednost,“ řekl Welby. Doufejme, že se ve své funkci udrží co nejdéle.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Překlad: Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: http://derwaechter.net/church-of-england-gibt-zu-paedophile-priester-jahrelang-gedeckt-zu-haben