Spolkové ministerstvo vnitra chce vůbec poprvé celostátně sledovat takzvanou prepperskou scénu. Proč? Protože se skupina chce aktivně chránit před katastrofami, před kterými spolková vláda neustále varuje.

V Lipsku se v polovině prosince odehrála konference ministerstva vnitra, které chce na zemské a spolkové úrovni sledovat tuto „pravicově extremistickou“ scénu.

Zájem státu spustila domovní prohlídka v oblasti Meklenbursko-Přední Pomořansko, ve které se prohledávaly byty a kanceláře šesti osob. Jednalo se o prepperskou skupinu, která se nazývala Nordkreuz a měla úzké vazby na rezervní sdružení Bundeswehru.

Na tuto skupinu narazila tajná služba Bundeswehru (MAD) při vyšetřování poručíka Franco A., který je „podezřelý z teroru“. Na jeho mobilním telefonu byly adresy a telefonní čísla šesti prepperů, tedy lidí, kteří se připravují na nějakou katastrofu, třeba kolaps systému, z Meklenburska-Předního Pomořanska.

Mezi nimi se mimo jiné nacházel jeden příkladně sociálně angažovaný řemeslník a mistr, potom komisař z kriminální služby, další policista, právník a jeden zástupce občanů. Žádný z nich nebyl v hledáčku policie a neměl záznam v trestním rejstříku.

Nicméně 28. srpna 2017 ve 4 ráno na dům řemeslníka zaútočilo speciální komando s omračujícími granáty a pátracími psy. Nikdo z nich se ani nepokusil vejít dveřmi. Tímto způsobem policie napadla byty a prostory všech šesti „podezřelých“.

Média ihned spustila hysterické zprávy o terorismu, protože byl u prepperů údajně nalezen „seznam smrti“ se jmény politiků. Ne, to není příběh z béčkového kriminálního románu… To je realita.

Televizní stanice NDR údajnému „seznamu smrti“ věnovala celý pořad Panorama. Moderátorka s dramatickou hudbou v podkresu oznámila, že se právě odhalilo jedno pravicové teroristické hnízdo. Chtěli totiž údajně likvidovat především levicové politiky a byli rovněž ozbrojeni.

Poté, co policie a média zničily pověst prepperů, se počátkem září situace zcela obrátila. Najednou žádný „seznam smrti“ neexistoval a skupina nikoho neohrožovala.

Vlastnictví zbraní bylo naprosto legální, členové skupiny nebyli nikdy trestaní, nikdy nepáchali násilí, neměli žádné spojení s pravicovou scénou ani žádné spojení na „říšské občany“. Jednalo se jen o neškodnou skupinku „prepperů“.

Slovo prepper pochází z anglického slova prepare a znamená být připraven. Stejným heslem se řídí například celosvětové hnutí skautů. Jde jednoduše o to, aby byl člověk připraven a vybaven na nečekané situace, které přináší život v současné civilizaci. Může se jednat o delší výpadek elektrického proudu nebo vody, výpadek internetu, přírodní katastrofu, ekonomický kolaps, selhání logistiky potravin, teroristický útok nebo kolaps veřejného pořádku.

To znamená zajištění zásob potravin, schopnost zajistit si doma teplo, pitnou vodu, hygienu a v neposlední řadě pasivní nebo aktivní ochranu před možným rabováním.

Na skutečnost, že v žádném případě vůči takovým událostem nejsme imunní, stát neustále upozorňuje. Münsterlandský sněhový chaos v roce 2005 přinesl části Německa a Nizozemska život ohrožující situaci, kdy několik dnů vypadla základní infrastruktura.

Silnice byly zablokované padlými stromy a došlo k rozsáhlému výpadku elektřiny. K takové situaci může prakticky dojít kdykoliv, ať už se jedná o vichřici, povodeň, bouřky apod. Christoph Unger, předseda Spolkového úřadu pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách, nelenil a prostřednictvím emailových providerů varuje: „Příčinou mohou být například převrácené stožáry po silné bouři. Jedná se ale i o kybernetické útoky, jak jsme zažili mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy se najednou zhroutilo 27 rozvoden a stovky tisíc lidí byly v mnoha městech bez elektřiny. Představitelné jsou dokonce i teroristické útoky, které jsou zaměřené na centrální prvky napájecích sítí. Takže nebudou zaměřené na jednotlivé stožáry elektřiny, nýbrž na uzly. To by nebylo snadné.“

Německá rozvodná síť je po přechodu na alternativní energie mnohem křehčí, a násobí tak nutnost nouzových zásahů.

Kybernetické útoky, teroristické útoky, výpadky elektřiny, přírodní katastrofy. Jakýkoli prezident, ministr nebo politik nepřetržitě vydává naléhavé varování.

Samotný německý stát je mimochodem podezřelou prepperskou organizací, která se nazývá Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách. V utajení totiž konspiruje s Civilní nouzovou rezervou v rámci civilní ochrany.

Němečtí občané se tak dostávají do zvláštní schizofrenie. Pokud budete varováním vlády naslouchat a řídit se jejími doporučeními, pak musíte být velmi opatrní. Může se totiž stát, že vám ve 4 ráno do bytu vtrhne speciální komando s kulomety, omračujícími granáty a celou domácnost vám obrátí vzhůru nohama. Jste totiž extremista, terorista, nacista a určitě i xenofob. Vítejte ve svobodě a demokracii!

Mezi řádky se pomalu objevuje to, co politiky tak straší. Každý, kdo se na takovou nouzovou situaci z jakéhokoli důvodu připravuje, si nemusí všimnout určitých skutečností. Třeba naši blízcí, kteří připraveni nejsou, by si mohli přijít pro to, co naléhavě potřebují k těm, kteří už takové věci mají.

Občané jsou navíc stále víc nespokojeni s politikou, která nehájí jejich zájmy. Stále víc je slyšet o cenzuře, represi, špionáži, náhubcích, drakonických trestech a sledování za vyjádření nepohodlného názoru. Může se jednat o nespokojenost s nekontrolovaným přílivem uprchlíků, islamizací, s chudobou, dramatickým nárůstem násilí, trestných činů a ztrátou bezpečnosti. Opatření vlády jsou často bezzubá a namířená proti „domácím“ obyvatelům. Pozorujete snad na hranicích nějaké vojáky a zátarasy?

Občané proti všudypřítomnému násilí a zločinu začínají hledat obranu. Od bojových umění, dráždivého plynu a pepřového spreje, nožů až po ostré střelné zbraně. Stále více občanů své vládě nevěří a ozbrojuje se. Vzpurný národ a odhodlaní muži se zbraněmi jsou noční můrou každé (zaprodané) vlády.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/staat-warnt-staendig-vor-katastrophen-doch-prepper-die-sich-davor-schuetzen-sind-terrorverdaechtig-a2304858.html?meistgelesen=1