V Austrálii se katolíci možná brzy budou muset zaregistrovat jako agenti Vatikánu. Důvodem je nový zákon, podle kterého se v zemi musí zaregistrovat lobbisté a zahraniční vlády. Zákon by tak měl zabránit špionáži a cizímu vlivu.

Katolická církev v Austrálii již dříve měla určité problémy. V minulosti se omluvila za desítky tisíc zneužitých dětí. Australská policie obvinila hlavního papežova poradce a šéfa vatikánské pokladny ze zneužívání dětí.

Austrálie se obává zahraničního vlivu a nedávno zakázala zahraniční dary, které ovlivňují politiku. Nový zákon („foreign interference law“) tak rozšiřuje pojem „špionáže“ a v budoucnu má zemi chránit před cizím vlivem. Převzetí tajných informací bez povolení se tak stává trestným činem.

Na nový návrh zákona se kromě právníků a univerzit kriticky dívá i samotná katolická církev. Katolický biskup Robert McGuckin vyjádřil v parlamentním výboru své znepokojení. Z katolíků by se podle jeho názoru brzy mohli stát agenti Vatikánu, kteří se také musejí zaregistrovat: „Rád bych zdůraznil, že odmítám takovou charakteristiku katolické církve, jakou obsahuje důvodová zpráva. Australská katolická církev se skládá z milionů australských občanů, kteří praktikují svou víru a nevlastní je žádná zahraniční mocnost. Vzhledem k tomu, že katolíci tvoří více než 20 % obyvatel Austrálie, došlo by k velkému množství registrací.“

Andrew Hastie, vedoucí bezpečnostní komise, biskupovým obavám nerozumí. Pro ABC News se vyjádřil takto: „Myslím si, že pokud Austrálii pomáháte budovat a ne ji podkopávat, nemáte se jako australský občan čeho obávat. Naše úřady nám sdělily, že naše země čelí bezprecedentní špionáži a zahraničnímu vlivu. Ten směřuje proti našim politickým institucím, našim obchodním zájmům, naší životně důležité infrastruktuře a komunitám našich migrantů.“

Zákony, kde se musejí zaregistrovat lobbisté a organizace financované ze zahraničí, platí též například v Rusku nebo Maďarsku. Například nový zákon v Maďarsku nařizuje nevládním organizacím financovaným ze zahraničí, aby se všude – například i v dopisech – označovaly za „organizaci placenou ze zahraničí“. Důvodem nového zákona podle maďarské vlády bylo především oslabení neziskových organizací financovaných miliardářem Georgem Sorosem, jenž nechvalně proslul například financováním barevných revolucí ve světě. Podobný zákon platí i v Rusku.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Běhůnek, homaterapie.cz