Pod rouškou náboženské svobody v Německu probíhá snaha udělat ze sexu s dětmi společensky přijatelnou normu a legislativně ho zlegalizovat. Umožňuje to islámské právo šaría. Jako součást náboženské svobody se v rozhovorech rovněž zmiňuje kamenování (zní to neuvěřitelně, ale je to tak) jako možnost, jak potrestat ženu.

Změna celého právního systému není tak jednoduchá. Proto se postupuje pomalu, jako když kapka po kapce do kamene vyhlubuje jamku. V Evropě a zejména v Německu má taková směrnice za cíl, aby se šaría a manželství s dětmi stalo nedílnou součástí legislativy.

Začalo to již v roce 2012. Ministr spravedlnosti v Porýní-Falcku Jochen Hartloff (SPD) se vyslovil za zavedení tzv. soudů šaría v Německu. Tehdy se na to negativně dívalo mnoho lidí.

Pak se jedna z nejvýznamnějších zastánkyní šaría v Německu stala senátorkou v Berlíně. Před svým senátorským postem byla na ministerstvu zahraničních věcí a v roce 2014 z ní Frank-Walter Steinmeier udělal mluvčí na ministerstvu zahraničí. Když se Sawsan Chebli s ministerstvem zahraničí 14. prosince 2016 rozloučila, doslova řekla: „Měla jsem naprosto intenzivní tři roky a byly to nejlepší roky mého života. Každý z vás, kdo mě znal, tak věděl, že jsem tam byla trochu jinak než tady.“ Že tam byla „jinak“, myslí své striktní muslimské pozadí. Doslova také prohlásila, že „právo šaría je plně kompatibilní s německými zákony a mohlo by být v zemi bez problémů zavedeno“. V Německu tím vyvolala pozdvižení.

Šaría policie je ale v Německu již povolený prvek. Proto není divu, že osvobozující rozsudek ohledně šaría policie ve Wuppertalu byl u „umělců a intelektuálů“ přijat pozitivně a bez masových demonstrací.

Pokud si myslíte, že tento příběh s islámskou šaríou, která by v Německu měla být zavedená po všeobecných volbách v roce 2017, je trochu přitažený za vlasy, pak vězte, že například ve švýcarské televizi kamenování žen za cizoložství obhajuje imám jako výraz náboženské svobody.

Komisařka pro integraci je proti plošnému zákazu sňatků s dětmi

CSU chce na celostátní úrovni zakázat sňatky s dětmi. Strana SPD to však blokuje, což CSU rozčílilo. V diskusi ohledně dětských manželství mladých migrantů a uprchlíků se komisařka spolkové vlády pro integraci Aydan Özoguz (SPD) vyslovila proti všeobecnému zákazu.

Plánuje se totiž jeden soudní trik. Tím, že se manželství s dětmi v rámci integrace povolí, vznikne rozdílné zacházení s cizinci a domácími občany. To následně může napadnout stížnost u Spolkového ústavního soudu. Pokud by tomu soud vyhověl, tím by povolil manželství s dětmi i pro domácí občany. Takový trik již strany SPD a CDU připravily na období po volbách do Bundestagu.

Mnoho žen z takzvané „intelektuální a umělecké scény“ jsou vůči pedofilii pozitivně naladěné. V Rakousku se na tom pracuje již od časů vídeňské komunity umělce Otto Muehla, aby se pedofilie posuzovala pozitivně jako výraz umělecké svobody. V rámci tehdejšího společenství ženy ujednaly, od kolika let mají mít děti pohlavní styk. Děti od jedenácti let byly volně k dispozici k pohlavnímu styku.

Tento rakouský umělec (za kterým stály vládní fondy, které financuje politika) na to reagoval svým vlastním způsobem. Muzeum užitého umění udělalo výstavu. Nejde však o výstavu, která by vyjadřovala politování obětem zneužívání v jeho komunitě, přirovnávané často k sektě, ale o výstavu, která Otto Muehla oslavovala.

V Rakousku také existuje politická platforma, která se nazývá Levý obrat (Linkswende). Požadují například zrušení zákazu nosit šátek a další požadavky. Nedávná masová demonstrace v Berlíně měla stejné požadavky.

Možná se vám zdá, že článek přehání. Dnes je ale manželství s dětmi v Německu normální právní subjekt a je paušálně legislativně uznávané. To je v roce 2017 fakt!

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem

Viribus Unitis, překlad: Jan Běhůnek, homaterapie

Zdroj: https://www.contra-magazin.com/2017/02/merkel-deutschland-die-scharia-kommt-die-kinderehe-ist-schon-da/