Kvůli antikoncepci plavou v řekách oboupohlavní ryby. Kapka účinné látky by kontaminovala Lipno

V českých řekách plavou oboupohlavní ryby. Hormony vypouštěné kanalizací nedokážou odstranit ani ty nejmodernější čistírny. Uvedl to na svém webu Český rozhlas.

Největší problém v našich řekách a přehradách způsobují v současné době pozůstatky ženské antikoncepce neboli ethynylestradiol – syntetický estrogen. „Léčiv se používá mnoho, kromě steroidních hormonů a jiných humánních léčiv jsou významná i veterinární léčiva a antibiotika, která jsou speciálním problémem. Ta prostředí moc neznečišťují, ale vytvářejí tlak na mikroorganismy, který vede ke vzniku antimikrobiální rezistence,“ řekl Českému rozhlasu specialista na ekotoxikologii Luděk Bláha.

V současné době tento problém naše legislativa neřeší a čistírny nejsou povinny tyto látky z odpadní vody odfiltrovat. Ty jsou podle Branislava Vrany z centra RECETOX nadesignované tak, aby odstraňovaly fekálie, organické znečištění a látky, které obsahují sloučeniny dusíku a fosforu. Evropská unie podle něj v současnosti všem členským státům přikazuje monitorovat několik léčiv v povrchových vodách celé Evropy, aby se zjistilo, jaké jsou momentální koncentrace těchto látek v prostředí a zda je potřeba dělat další opatření, aby se zamezilo jejich vypouštění do prostředí.

Regenračné centrum

„Důležité je poznamenat, že například ethynylestradiol je látka, která je účinná při koncentraci asi 35 pikogramů na litr. Abyste si to dokázali představit, to je jako kdybyste asi 10 kapek této čisté látky rozpustili v objemu plné nádrže Lipno. I při takovém zředění ta látka dokáže negativně působit na vodní organismy,“ dodává.

I v České republice se tak kvůli hormonům ve vodě vyskytují téměř v každé řece oboupohlavní ryby – je to fenomén celého civilizovaného světa. Ostatně i čeští muži, zvláště ti mladí, vykazují nebývale zženštilé rysy

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

-red-