S vyšším věkem se výkon paměti snižuje. Konopí ale tento proces stárnutí mozku může zvrátit. Vědci z Bonnské univerzity společně s kolegy z Hebrejské univerzity v Izraeli ukázali tento proces na myších. Stará zvířata se prostřednictvím nízkých dávek účinné látky v konopí, které byly podávané v dlouhodobém horizontu, vrátila do stavu dva měsíce starých myší. To otevírá nové možnosti například při léčbě demence. Výsledky jsou nyní prezentované v časopise Nature Medicine.

Stejně jako jakýkoli jiný orgán stárne i náš mozek. V důsledku toho se s věkem snižují kognitivní funkce. To je zřejmé například v tom, že je mnohem obtížnější učit se novým věcem nebo věnovat pozornost několika záležitostem zároveň. Tento proces je normální, ale také může podporovat demenci. Již dlouhou dobu vědci hledají způsoby, jak tento proces zpomalit, nebo dokonce zvrátit.

Regenračné centrum

Právě to se nyní podařilo vědcům na univerzitě v Bonnu a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě – u myší. Tato zvířata mají v přírodě relativně krátkou životnost a již ve věku dvanácti měsíců vykazují silné kognitivní deficity. Vědci podávali myším ve věku dvou, dvanácti nebo osmnácti měsíců po dobu čtyř týdnů malé množství THC, aktivní složku z konopí (Cannabis).

Poté testovali učení a paměťové schopnosti zvířat, včetně orientace a opětovného rozeznání zvířat stejného druhu. Myši, kterým se podalo placebo, měly přirozenou ztrátu učení a paměti, které souvisejí s věkem. Kognitivní schopnosti u zvířat ošetřených konopím byly stejně dobré jako u vzorku zvířat, které byly staré dva měsíce. „Léčba zcela zvrátila ztrátu výkonu mozku u starých zvířat,“ řekl profesor Andreas Zimmer z Ústavu molekulární psychiatrie na univerzitě v Bonnu, člen  Exzellenzclusters ImmunoSensation.

Léta pečlivého výzkumu

Tento úspěch je výsledkem mnohaletého pečlivého výzkumu. Vědci zaprvé zjistili, že mozek stárne mnohem rychleji v případě, když myši nemají funkční receptor pro THC. U těchto takzvaných kanabinoid 1 receptorů (CB1) se jedná o proteiny, na které se látky zachytí, a tím spustí signální řetězec. CB1 je také důvod omamných účinků THC v konopných produktech, jako jsou hašiš nebo marihuana, které se vážou na tento receptor. THC napodobuje účinek endogenních kanabinoidů, které plní důležité funkce v mozku. „S přibývajícím věkem se snižuje množství přirozeně vytvořených kanabinoidů v mozku,“ říká profesor Zimmer. „V případě, že aktivita kanabinoidního systému klesá, tak dojde k rychlému stárnutí mozku.“

Aby se přesně zjistilo, jak ošetření THC na starší myši působí, vědci také zkoumali mozkové tkáně a genovou aktivitu. Jejich nález byl překvapující: Molekulární podpis již neodpovídal starým zvířatům, ale spíš byl velmi podobný mláďatům. Počet neuronových spojení v mozku se opět zvýšil, což je důležitým předpokladem pro schopnost učení. „Vypadalo to tak, jako by se při ošetření THC vynulovaly molekulární hodiny,“ říká Zimmer.

Dávkování podávaného THC bylo tak nízké, že to u myší vylučovalo stav opojení. Konopné produkty jsou již schválené jako léčivo, například na úlevu od bolesti. V další klinické studii chtějí vědci prozkoumat, zda by THC mohlo zvrátit procesy stárnutí lidského mozku a opět zvýšit jeho kognitivní schopnosti.

Ministryně pro vědu za Severní Porýní-Vestfálsko Svenja Schulze je ze studie nadšená: „Podpora výzkumu založeného na znalostech je nenahraditelná, protože je živnou půdou pro všechny otázky ohledně jeho uplatnění. Od myší k člověku je sice dlouhá cesta, ukazuje ale na velmi pozitivní možnost použít THC i pro léčbu demence.“

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Překlad: Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Regenračné centrum

Zdroj: https://www.uni-bonn.de/neues/128-2017