Védy patří mezi nejstarší známé vědění lidstva. Skládají se z mnoha vědních oborů o matematice, fyzice, bioenergii, zemědělství, medicíně, psychologii, biogenetice, meziplanetární komunikaci či klimatologii apod. Ve védách je rovněž popsaný současný věk s katastrofálně znečištěným prostředím, výkyvy počasí, vymíráním zvířat a ohromným množstvím radioaktivity. Ve védách nám byla rovněž předána metoda, jak těmto výzvám čelit, jak otrávenou planetu vyléčit a jak zneutralizovat jedy a radioaktivitu.

Tato pomoc se jmenuje Agnihotra, což je malý ohňový obřad naladěný na biorytmus východu a západu slunce, kdy na Zem ze slunce proudí mnoho jemných energií. V měděné pyramidě se za zpěvu speciální mantry pálí léčebné substance, jako je sušený kravský trus, ghí a rýže. Tím vzniká rezonance a okolo pyramidy se vytvoří energetické pole nabité pránou, životní energií. Píše se, že Agnihotra (a popel z ní) je schopna zneutralizovat nejen otrávenou vodu, půdu a vzduch, ale i radioaktivitu. Je to pravda?

V roce 1986 v ukrajinském Černobylu vybouchla jaderná elektrárna. Nad Evropou se vznášel radioaktivní mrak a televize, rádio a tisk tehdy nepřinášely objektivní informace (ne že by je dnes přinášely).

Úřady v Rakousku tehdy nařídily kontrolu všech zemědělských produktů, zejména mléka, zeleniny a krmení. Pouze na jediné farmě v celém Rakousku inspektoři změřili normální úroveň radioaktivity. Farmářka Karin Heschlová z farmy, která se nachází poblíž města Graz v Kirchberg an der Raab, v mnoha zprávách popisovala překvapení inspektorů. Tvrdili, že něco takového není možné. Ptali se jí: „Provádíte na své farmě něco zvláštního?“

Karin Heschlová jim popsala starobylé metody HOMA zemědělství, které využívá prospěšné účinky Agnihotry, a ještě některé další ohňové techniky. Inspektory celá věc přestala zajímat, otočili se a odešli.

Výzkum radioaktivity probíhal i v tehdejší Jugoslávii, a to v letech 1982–1983. Jaderný fyzik Miroslav Haber (narozen r. 1926) s týmem dalších vědců zkoumal Agnihotru a zejména účinky Agnihotra popela na různé radioaktivní prvky v několika vědeckých ústavech. Tři ústavy v Chorvatsku tehdy potvrdily nález 92 stopových prvků v Agnihotra popelu, ale jeho izotopy nevykazovaly žádnou radioaktivitu.

V Kyjevě byl proveden úspěšný pokus s čištěním radioaktivní rýže z Fukušimy…

Profesora Habera několikrát vyslýchala tehdejší komunistická policie a armáda. Zprávy o náročných experimentech, jejich účincích a písemných podkladech z vědeckých ústavů u sebe profesor nemá. V devadesátých letech totiž během válečného chaosu veškeré dokumenty o pokusech s radioaktivitou zmizely. Profesor Haber je již starý a na některé detaily z pokusů z let 1982–1983 si nemůže vzpomenout. V současné době žije v Chorvatsku, stáhl se do pozadí, věnuje se chovu koz a občas udělá přednášku.

Po katastrofě ve Fukušimě byl proveden následující pokus ve Fyzikálním ústavu akademie věd v Kyjevě na Ukrajině. Probíhal ve spolupráci s vědcem Ulrichem Berkem, předsedou Německé společnosti pro homaterapii. Japonská rýže z oblasti okolo Fukušimy byla kontaminovaná radioaktivními izotopy Cs-137 a Cs-134 (radioaktivita byla přibližně 200 Bq/kg). K pokusu se odebralo 50 gramů rýže, která se smíchala s vodním roztokem s Agnihotra popelem; jedna lžíce popela v jednom litru vody.

Spektrometrické měření směsi vody, Agnihotra popela a radioaktivní rýže bylo provedeno v zařízení Food Light, které umožňuje rychlé měření úrovně radioaktivity. A výsledek?

Měření radioaktivity v pozadí bylo na úrovni 8 Bq [Becquerel]. Měření vzorku 50g radioaktivní rýže ukázala, že během prvního a druhého dne byla radioaktivita na stejné úrovni 200 Bq / kg. Potom během třetího a čtvrtého dne, se radioaktivní úroveň vzorku snížila na přibližně 160 Bq / kg. Deset dnů byl vzorek v klidu a další měření se provedlo 14. a 15. den. Tyto poslední dva dny bylo záření v pozadí 3 Bq. Měření 14. a 15. den ukázalo, že vzorek neměl žádnou radioaktivitu. Úroveň radioaktivity byla stejná jako radioaktivita v pozadí, tedy 3 Bq / kg. Během dvou týdnů roztok vody s Agnihotra popelem zcela neutralizoval radioaktivní rýži ve sledovaném vzorku.

Více jsme o Agnihotře informovali v čísle Šifry 10/2016, kde vyšel článek největšího experta na Agnihotru doktora Ulricha Berka.

Jan Běhůnek, www.homaterapie.cz