Situaci sice politicky významnou, ale za použití běžného rozumu naprosto k popukání nám přichystala čínská, ideologicky ateistická vláda ve vztahu k tibetskému dalajlamovi. Ve snaze podkopat jeho autoritu v podrobené zemi, která měla teokracii silně zažitou v kulturních kořenech, se rozhodla převzít moc nejenom právní a správní, ale i duchovní. Toho se kromě zřetelných prostředků snaží docílit i z pohledu „zápaďáka“ unikátně bizarním způsobem. Už několik let se totiž soustavně snaží získat úřední kontrolu nad dalajlamovou reinkarnací.

Dalajlama se chystá navštívit osídlení v Indií spravované části Himálaje. Tím ovšem znovu rozhněval čínskou vládu, která nejenom že má v podstatě od kulturní revoluce neustálý zájem rozšiřování vlivu ve strategicky významném Himálaji, ale také se usilovně snaží vymazat jakýkoliv vliv dalajlamy jakožto náboženského i mocenského představitele Tibetu. Jeho současná plánovaná návštěva tento znovu tento oheň zažehla a hlava Institutu tibetských soudobých dějin Lien Siang-min čínský postoj vyjádřil jasně: „To, že indická vláda dovolila dalajlamovi navštívit Tcha-wang, je nepřátelské k Číně. Jen špatné věci mohou vzejít z dalajlamovy návštěvy Tcha-wangu, nic dobrého.“

Je nutné připomenout, jak starý Tibet vnímal následnictví svých lamů. Podle kulturně-náboženské tradice se tato moc předávala reinkarnací a jedná se o způsob, ve který Tibeťané věřili celá staletí. Poslední z nich, nyní již 81letý světoznámý dalajlama, jenž jako jediný z celé linie těchto teokratů proslul jako světová celebrita, je 14. v této řadě. U čísla 15 ovšem dochází ke konfliktu, neboť zatímco dalajlama tvrdí, že se nehodlá reinkarnovat v území okupovaným Čínou, čínská vláda naopak prohlásila, že přesně to hodlá udělat.

Návštěva nejprve indické části Himálaje a posléze Mongolska, kde se praktikuje blízce podobná forma buddhismu, ovšem přesáhla spory posledního lamy a komunistické vlády a zatáhla do konfliktu i Indii, která mu s cestováním vypomohla. Indové se ústy ministra vnitra Kirena Ridžidžu k čínskému rozhořčení postavili s jasným stanoviskem: „Nikdo nám nebude rozkazovat, stejně tak jako my nebudeme rozkazovat nikomu z našich sousedů. Primárně se soustředíme na zájmy Indie.“

Jestli se znovu inkarnuje, Číňané budou fakt naštvaní. Foto Wikimedia Commons

Ridžidžu sám buddhismus praktikuje a prohlásil, že si návštěvu dalajlamy lidé vyžádali a není žádný důvod, proč by neměl vyhovět.

Není to poprvé, co vstřícný přístup Indů k tibetskému vyhnanci rozhořel nemilou reakci z Pekingu; k podobné situaci došlo už v roce 2009. Náboženské rozpory a snaha Číny do tibetských reinkarnačních tradic zasahovat se vleče až do roku 1949, kdy čínští komunisté vyhráli v občanské válce a svou „party“ rozšířili až do Tibetu; a hlavně do roku 1959, kdy po neúspěšném povstání dalajlama a dalších 70 až 80 tisíc Tibeťanů ze země uniklo. Od té doby se do reinkarnací montuje čínská byrokracie. V roce 1995 určili 11 panchen lamu neboli druhou nejvýznamnější osobu v tibetském buddhismu.

Nejvtipnější část tohoto smutného a vleklého dušení tibetské kultury je čínská administrativa reinkarnací od roku 2013 dodnes. Konflikt ohledně příštího narození se zažehl právě v roce 2013, kdy čínská vláda, jakkoliv absurdně to může znít, zakázala tibetských mnichům se reinkarnovat bez státního souhlasu. Tento výnos má na starost Státní administrativa pro náboženské záležitosti a určuje přísná pravidla pro to, kdo a jak se může reinkarnovat. Pochopitelně svobodu v tomto ohledu zakázali dalajlamovi v exilu, který se ovšem vzpírá s tím, že se znovuzrodí dle svých představ. Ještě minulý rok čínská vláda vydala databázi potvrzených reinkarnací, aby tak upevnila své „nezpochybnitelné právo na systém reinkarnace“.

U nás se ještě naštěstí nediktuje, kde a do jakého těla se smíme narodit, ale obyvatelé v Tibetu už si mohou legitimně stěžovat, že se jim vláda montuje i do „posmrtného života“. Člověk už dneska zkrátka nemůže ani v klidu umřít.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem

Jan Petrák, časopis Šifra

Zdroje: https://www.ft.com/content/40b8ff9c-102b-11e7-b030-768954394623, http://www.rationalskepticism.org/news-politics/china-bans-reincarnation-without-government-permission-t41144.html, https://www.reddit.com/r/todayilearned/comments/18zwf4/til_china_has_banned_reincarnation_without/