340 let starý tajemný dopis napsaný „posedlou jeptiškou“ se konečně podařilo rozlousknout. Pomocí softwaru z deep webu

Před více než 340 lety sicilská jeptiška, sestra Maria Crocifissa della Concezione, jíž bylo pouhých 15 let, upadla do transu a v něm vytvořila veledílo, o němž se spekulovalo celá staletí a až doteď se nepodařilo rozluštit jediné slovo. Údajně ji posedl ďábel, jak tedy sama řekla, a napsala dopis v jazyce, kterému ani ona sama nerozuměla.

Stalo se tak 11. srpna 1676. Probudila se pokrytá inkoustem a s dopisem popsaným jakýmsi nečitelným „prastarým“ jazykem. Tehdy netušila, že si nejenom sama nevzpomene, co v podivném náboženském vytržení sesmolila, ale nikdo to po ní nerozluští až do 21. století. V 60. letech dokonce chrám Palma di Montechiaro, v němž jeptiška přebývala, nabídl jako odměnu měsíční dovolenou komukoliv, kdo dopis rozluští, ale nikomu se to nepodařilo.

Teprve až výzkumné centrum Ludum v sicilské Katánii dokázalo rozluštit prvních 15 řádků, a to pomocí dekódovacího softwaru, ke kterému nějakým způsobem přišli na deep webu, tedy v jakémsi internetovém podsvětí, kde se dá najít úplně všechno, včetně veškerého nelegálního zboží a služeb nebo na běžném internetu cenzurovaných informací. Nicméně i přes diskutabilní způsob, jakým software získali, se vědcům z Katánie podařilo rozluštit alespoň část textu.

Daniele Abate, ředitelka výzkumného centra Ludum, řekla: „Doslechli jsme se o softwaru, o němž se domníváme, že ho používají tajné služby na dekódování. Spojili jsme software se starou řečtinou, arabštinou, runovou abecedou a latinou. Část dopisu jsme tak rozluštili. A text skutečně zní ďábelsky.“

Přeložený text zatím vypovídá o tom, že „Satanův dopis“ mluví o vztahu mezi Bohem, Satanem a lidmi. Text říká: „Bůh si myslí, že může osvobodit smrtelníky. Tento systém pro nikoho nefunguje… Možná nyní je Styx jistotou.“

Styx očividně znamená řeku Styx, která spojuje svět mrtvých a živých. Crocifissa se vzdělávala v jazycích, a to nejenom v latině, ale i v řečtině či arabštině, a mytologii tedy zřejmě znala. Dopis se pak dále snaží jeptišku přesvědčit, aby opustila svoji víru s tím, že Bůh je pouze vynálezem lidí. Ježíš a Duch svatý pak mají být „pouhá přítěž“.

Vyvstává logická otázka, jak tento dopis dokázala během jedné, transu podobné epizody sepsat patnáctiletá jeptiška? Výzkumníci přišli se vcelku jednoduchou teorií – trpěla bipolární poruchou a její stav provázely iluze a halucinace. Fantastický kódovaný jazyk tak prý v hlavě sestavila díky znalostem různých jazyků a mytologie, neboť to také ukázal dekódovací software – rozložil její symboly tak, že vyšlo najevo, ze kterých existujících klasických symbolů a slov se skládají.

„Moje teorie je taková, že se jedná o precizní abecedu, vyvinutou jeptiškou, která ji s velikou pečlivostí vytvořila ze symbolů, jež dobře znala,“ prohlásila Abate. „Každý symbol je dobře promyšlený a strukturovaný, jsou zde náznaky opakování, možná úmyslně, anebo možná podvědomá iniciativa. Stres ze života v chrámu byl velice silný.“

Co si myslíte vy? Zažila tehdy skutečné náboženské vytržení, nebo jen fenomén, byť poměrně vzácný, kdy v navozeném transu započala automatické psaní, v němž její zmatený mozek stvořil toto pozoruhodně komplikované dílo?

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Petrák, časopis Šifra

Zdroj: http://themindunleashed.com/2017/09/letter-written-possessed-nun-340-years-ago-decoded-using-deep-web-software.html